حدود قیمت: از 200 دلار به 2,500,000 دلار
محدوده متراژ: از 10 متر به 1,000 متر
ویژگی های دیگر
آماده تحویل ملک های اقتصادی

سه خوابه صفا کوی اروپایی استانبول

لوکیشن پروژه پروژه سه خوابه صفا کوی اروپایی استانبول در منطقه ی صفاکوی و باسین اکسپرس  قرار گرفته است که دسترسی های بسیار عالی به مرکز شهر و مکان های تجاری و تفریحی دارد و این موضوع بسیار قابل تامل است   ویژگی‌های پروژه  پروژه ی مورد نظر با مساحت زمین پروژه ۱۸۰۰۰ متر مربع [...]
470,000 دلار
آماده تحویل ملک های اقتصادی

دو خوابه صفا کوی اروپایی استانبول

لوکیشن پروژه پروژه دو خوابه صفا کوی اروپایی استانبول در منطقه ی صفاکوی و باسین اکسپرس  قرار گرفته است که دسترسی های بسیار عالی به مرکز شهر و مکان های تجاری و تفریحی دارد و این موضوع بسیار قابل تامل است   ویژگی‌های پروژه  پروژه دو خوابه صفا کوی اروپایی استانبول  مساحت زمین پروژه ۱۸۰۰۰ [...]
425,000 دلار
آماده تحویل ملک های اقتصادی

فلت استدیو صفا کوی اروپایی استانبول

لوکیشن پروژه پروژه فلت استدیو صفا کوی اروپایی استانبول در منطقه ی صفاکوی و باسین اکسپرس  قرار گرفته است که دسترسی های بسیار عالی به مرکز شهر و مکان های تجاری و تفریحی دارد و این موضوع بسیار قابل تامل است   ویژگی‌های پروژه  پروژه فلت استدیو صفا کوی اروپایی استانبول با مساحت زمین پروژه [...]
155,000 دلار

مقایسه